Skip to main content

Nyhet

Nu har vi förvärvat fastigheten “Skidlöparen 4” i Sollefteå från IVAG AB.

Fiskja Fastigheters koncern förvärvar Skidlöparen 4 (f.d. Ivars) via vårt nybildade bolag Västanbäck Fastigheter AB från och med 4/4 2024. Fastigheten innehåller idag ytor som butik och restaurang. Hyresgäster som finns idag är bl.a. Mekonomen, Åhmans färg och Restaurang Västanbäck.

”När vi under mitten på 2023 fick höra om Ivars bils avvecklingsplaner, så tog vi omedelbart kontakt med Jörgen på IVAG. Vi kände direkt att detta var en fastighet som passade vår portfölj och som vi skulle vilja utveckla långsiktigt” Jonas Norén

Jonas fortsätter att berätta,  Vi ser detta som det absolut bästa handelsläge i Sollefteå. Semicentralt läge intill riks90 som har omfattande trafikering, vilket också ger väldigt bra skylt och exponeringsläge. Men det finns också enormt goda förutsättningar gällande tillgängligheten, en väldigt stor parkering och många portar som kan komplettera verksamheter som har omfattande in och urlastning.

Just vid tillträdet så flyttar Ivars bil ut och därmed uppstår 1594 kvm vakans. Det finns många intressenter och vi för bra diskussioner kring eventuella etableringar. Vi tror starkt på att rätt aktörer kan trygga sin verksamhet för lång tid i denna fastighet och samtidigt öka omsättningen mellan 15-25%.

Vi har också planer på att direkt inleda en förprojektering om att bygga ut övervåningen på mellan 900-1200 kvm utifrån kontorsförfrågningar som vi fått.

Idag innehåller skidlöparen 4 ytor motsvarande ca 3177 m2 och vakans på ca 1584 m2.

Avslutningsvis så känns det roligt att vi kunde förvärva denna fastighet i konkurrens med fler andra tunga aktörer

Välkomna att kontakta oss, om ni vill veta mer kring fastigheten och dess vakanta ytor.

Jonas Norén- VD Fiskja Fastigheter AB

Jonas Norén Fiskja Fastigheter och Jörgen Erikson IVAG i Hoting AB.

Nyhet

Nu har vi förvärvat fastigheten “Frånö 6:106” i Kramfors från Kramfast AB.

Fiskja Fastigheters koncern förvärvar Frånö 6:106 via vårt nybildade bolag Frånö 6:105 från och med 1/4 2022. Fastigheten innehåller idag ytor som kontor, verkstad, garage och lager. Hyresgäster som finns idag är bl.a. Elpress, Nynäs tak, Keinghs Transport, Isyfix m.fl.

”Detta potentiella förvärv har vi diskuterat med Kramfast under en längre tid. Det känns därför väldigt skönt att vi kommit i mål med förvärvet, men också spännande att äntligen få möjligheten att utveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna” Jonas Norén

Jonas fortsätter att berätta, Vi ser denna fastighet som ett tydligt exempel för vad som passar vår portfölj. En fastighet som tillhör kategorin lättindustri och som har många uppsidor vad gällande logistik med flertalet portar/infarter, stora upplagsytor och fastighetens läge geografiskt. Det finns också möjlighet att skifta användningsområde inom det kommersiella över tid, för att uppnå maximal effekt utifrån fastighetens potential samt motverka att det uppstår eventuella vakanser.

Idag innehåller Frånö 6:106 ytor motsvarande ca 8000 m2 och vakanser på ca 1500 m2, Vi har redan fått många hyresförfrågningar kring dessa ytor.

Först och främst, så skall vi nu lära känna fastigheten. Vi börjar dels med att träffa alla befintliga hyresgäster och diskutera både nuläge och framtid tillsammans med dem. Samtidigt så skall vi också fylla upp de vakanta ytorna utifrån de förfrågningar som kommit till oss senaste tiden.

Välkomna att kontakta oss, om ni vill veta mer kring fastigheten och dess vakanta ytor.

Jonas Norén- VD Fiskja Fastigheter AB

Mattias Strömqvist Fiskja fastigheter, Per Eriksson Kramfast, Micael Melander Kramfast och Jonas Norén Fiskja fastigheter.

Nyhet

Jonas Norén tillträder som VD för koncernen
Fiskja Fastigheter

Den 1 januari tillträder Jonas Norén som VD för koncernen Fiskja fastigheter. Han kommer senast från 3,5 år som Kommersiell förvaltningschef vid Westerlinds i Härnösand.

– Det känns otroligt inspirerande och hedrande att tillträda som VD för detta välmående bolag och koncern som byggts upp inom familjen Sjöberg, jag känner mig ödmjuk inför uppdrag som Lars-Erik Sjöberg  (Styrelseordförande) givit mig. Jag kommer från Westerlinds där företagskulturen bygger mycket på en familjär känsla, därför känns detta som helt rätt miljö och rätt steg för mig. Nu kommer jag också närmare hemmet och familjen (Sambo och tre barn), då vi bor i Sollefteå och Fiskja till största delen äger fastigheter inom Sollefteå och Kramfors. Två geografiska områden som jag känner till allt för väl då jag jobbat i Kramfors under 7 år och bott i Sollefteå större delen av mitt liv.

Jonas utvecklar vidare, att hans första prioritering är att bygga en solid organisation kring driften och förvaltningen inom bolaget. Ambitionen är att fortsätta utveckla det fastighetsbestånd som finns idag men han vill också tillsammans med styrelsen lägga upp en gemensam strategi för framtida köp och därmed aktivt leta efter nya intressanta prospekt i syfte att skapa ytterligare tillväxt inom koncernen.

Fiskja har idag uteslutande kommersiella fastigheter och detta kommer även fortsättningsvis vara huvudspåret, även om koncernen kan balansera portföljen på sikt med bostäder.

Vi tror hårt på attraktionskraften, invånarna och företagen inom Ådalen och Höga Kusten! Jonas hälsar avslutningsvis, Välkomna som hyregäster till oss på Fiskja Fastigheter!

Ta gärna kontakt med mig:
Jonas Norén
010-78 88 631
Skicka e-post

Foto: Westerlinds.nu


Nyhet

Nu har vi förvärvat fastigheten “Muraren 5” i Kramfors från P E G E i Kramfors AB.
Fiskja Fastigheter förvärvar Muraren 5 från och med 1/5 2021. Fastigheten innehåller ytor som butik, kontor och verkstad.
Hyresgäster som finns inom lokalen idag är: Kramfors Trädgård AB, Kramfors Gummiverkstad AB, Järnvägskiosken, AB Kramfors Bilskola och Dahlbergs bokhandel.
Vi ser fram emot övertagandet av denna fastighet. Vi kommer etablera en tidig dialog med hyresgästerna och börja titta på möjligheter för den 731 kvm vakans som finns tillgänglig i suterrängplan. Det finns stora möjligheter att skapa en väldigt attraktiv atmosfär inom denna lokal. För bl.a. butik och kontor.
Samtidigt sker även ett förvärv ​av den grannliggande tomten ”Muraren 8”. 
”Då vi redan äger Muraren 7 så ingick det i vår strategiska utveckling av fastigheterna och affärsområdet, att se över möjligheten att förvärva både fastigheten Muraren 5 och tomten Muraren 8. Detta ingår i vår planering för att förädla stadsdelen med tyngd av intressanta verksamheter som lockar besökare med sin goda service, produkter och utbud.”
Lars-Erik Sjöberg, Styrelseordförande Fiskja Fastigheter AB

Nyhet

Nu har vi förvärvat fastigheten ”Förrådet 4” i Sollefteå från NSI Invest.
Fastigheten innehåller ytor som butik, kontor, garage, lager och stora upplagsytor.
Fastigheterna ägdes tidigare av EON och består av 4 334 kvm lokalytor, 1003 kvm skärmtak och ca 17 000 kvm i upplagsytor.
 
Hyresgäster som finns inom lokalen idag är: Byggmax, Sollefteå Stadsnät och Sollefteå kommun.
 
Vårt arbete med att utveckla fastigheten påbörjas nu direkt. Vid övertagande har fastigheten en kontorsvakans motsvarande 171 kvm som erbjudas till marknaden. Det kommer också finnas fler nyheter inom fastigheten vid slutet av Q2.