Skip to main content
Vår vision
”Fiskja Fastigheter har en vision att verka för en Ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling inom företaget. Detta skall ske genom en ständig tillväxt av kassaflödet, en god avkastning till ägarna, delaktighet till utvecklingen inom det geografiska affärsområdet
 
Vi skall vara det självklara valet som hyresvärd inom våra geografiska affärsområden!”
 
Lars-Erik Sjöberg, Styrelseordförande FIskja Fastigheter
Affärsidé

Utveckla och uttöka fastighetsportöljen i stadig takt med långsiktiga och hållbara värden för såväl kunder som ägare.

Värdegrund
Prestigelöshet, vi alla jobbar emot samma mål
Utvecklingsinriktade, vi jobbar alla för en gemensam såväl som en individuell utveckling
Hjälpsamhet, som ett mindre fastighetsbolag så hjälps vi åt med att uppfylla styrelsens mål och se efter kundernas nöjdhet med bolaget
Ansvarstagande, vi har alla ett viktigt ansvar och roll att spela för att skapa framgång.

 
Lars-Erik Sjöberg, Styrelseordförande FIskja Fastigheter